Podsumowanie Akcji Sprzątanie Świata

Akcja Sprzątanie Świata 2022
Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. W ramach podziękowania Wójt Gminy Pan Andrzej Pietrzyk przekazał dla najmłodszych uczestników akcji słodycze. Bardzo dziękujemy.