Rozpoczęliśmy... - 01. 09. 2020r.

       Dzisiaj w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

O wyznaczonych godzinach  dla poszczególnych klas uczniowie przyszli do szkoły z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Na sali gimnastycznej co pół godziny dwie klasy  spotykały się z Paniami Dyrektor oraz swoimi wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu państwowego P. Dyrektor serdecznie przywitała uczniów, przedstawiła nowych nauczycieli i przypomniała podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w szkole. Prosiła o ich przestrzeganie i wykazanie się dojrzałością w trudnym dla wszystkich czasie. Po życzeniach owocnej nauki  przekazała głos wychowawcom, którzy krótko omówili sprawy organizacyjne. Od jutra zaczynamy na poważnie, życzymy powodzenia. (red. RS)