Zasłużona emerytura - 14. 10. 2020r.

Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji, ale też chwila pełna satysfakcji oraz nadziei na przyszłość.   

14 października  2020 roku pracownicy naszej szkoły pożegnali Panią Martę Botko, która po wielu latach pracy w naszej szkole przeszła na zasłużoną emeryturę.  W imieniu uczniów, rady pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły Pani Dyrektor Magdalena Domańska podziękowała Pani Marcie za wieloletnią pracę na stanowisku nauczyciela muzyki, plastyki i informatyki, za serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Za bezinteresowną pomoc i wsparcie. Życzyła zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów, delektowania się czasem wolnym na emeryturze oraz realizowania swoich marzeń i pasji. Mamy nadzieję, że Pani Marta zechce podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą, z nami. (red. MM)