KLASY, LICZBA UCZNIÓW w roku szkolnym 2020/2021

 

klasa

wychowawca

liczba uczniów

0a

Judyta Ptak

22

0b

Maria Zoń 17

Ia

Małgorzata Mszanik

19

Ib

Barbara Kałafut 20

IIa

Halina Bochnak

18

IIb

Maria Łukasz 12

IIIa

Agnieszka Jasińska

22

IIIb

Agnieszka Wróbel 20

IVa

Maria Kukuczka

16

IVb

Anna Blak

16

V

Krystyna Jaskierska

25

VIa

Beata Cyrwus

14

VIb

Marcin Budz

20

VIIa

Justyna Kwak

17

VIIb

Renata Sproch

24

VIII

Piotr Łaś

27

ŁĄCZNIE WSZYSTKICH UCZNIÓW SP:  309