Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Leśnicy

 

 
klasa 0a

Barbara Wilczek - skarbnik

klasa 0b

Janina Walas
klasa Ia

Anna Gał - sekretarz

klasa Ib

Maria Murzańska
klasa IIa

Barbara Bafia

klasa IIb

Małgorzata Strama
klasa IIIa

Ewa Topór

klasa IIIb

Katarzyna Pająk - Budz
klasa IV

Marta Bafia

klasa Va

Bożena Furczoń - przewodnicząca
klasa Vb

Elżbieta Wilczek       

klasa VIa

Maria Dziedzic
klasa VIb

Sabina Pyzowska

klasa VII

Maria Topór - z-ca przew.

klasa VIIIa

Maria Kłącz

klasa VIIIb

Katarzyna Zarębczan