Laboratoria Przyszłości

Głównym kierunkiem zadań Laboratoria Przyszłości jest zbudowanie nowoczesnej szkoły, która stworzy warunki sprzyjające odkrywaniu talentów uczniów oraz zaangażuje ich
w ciekawe zadania rozwijające ich zainteresowania. Program daje szkołom możliwie szeroki wybór pomocy, które przydadzą się im w procesie dydaktycznym. Bazując na katalogu wyposażenia, w skład którego wchodzi kilkaset pozycji - od narzędzi po roboty edukacyjne, Dyrekcja dokonała wyboru sprzętu, który już zagościł w naszej szkole, a uczniowie na stałe mogą z niego korzystać.
Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia podstawowego, który trafił do naszej szkoły to:
- Drukarka 3 D wraz z akcesoriami;
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami;
-Stacja lutownicza;
- Aparat fotograficzny;
- Gimbal;
-Mikrofon kierunkowy z akcesoriami;
Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia dodatkowego to:
- kuchnia z pełnym wyposażeniem;
-maszyny do szycia, deski do prasowania;
- sprzęt nagłaśniający;
- wyposażenie warsztatowe;
Sprzęt ten będzie można wykorzystać do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć naszych uczniów (aparat, gimbal, mikrofony), mikrokontroler i stacja lutownicza do prac praktycznych, drukarka 3D będzie miała szeroko pojęte wykorzystanie – m.in. na lekcjach matematyki do tworzenia modeli przestrzennych, które pomogą w identyfikacji zależności przestrzennych, do drukowania map na lekcje geografii, plansz dydaktycznych, wzorów i prototypów. Dzięki drukarce 3D możliwe będzie również tworzenie różnego rodzaju nagród, upominków czy pucharów. Kuchnia to szerokie pole do popisu dla wszystkich dziedzin nauki. Gotowanie może być dobrym sposobem do przemycania ważnych treści, takich jak: przeliczanie miar, umiejętność redagowania przepisu czy poznanie nazw produktów i czynności związanych z gotowaniem w języku obcym. Szycie to korelacja przedmiotowa techniki i plastyki. Sprzęt nagłaśniający i rejestrujący pomoże przy organizacji różnych uroczystości szkolnych. To, w jaki sposób urządzenia zostaną wykorzystane zależy w dużej mierze od wyobraźni – tak ucznia, jak i nauczyciela. Z niecierpliwością czekamy na efekty działań naszych uczniów.
 
red.(E.B)