Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. św. St. Kostki w Leśnicy Groniu

1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O wyznaczonych godzinach zapraszamy Uczniów do szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły a w razie deszczu na sali gimnastycznej ( wchodzimy od dziedzińca szkoły).

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 8.00 – klasy VIII i V
  • 8.30 – klasy VII a i VII b
  • 9.00 – klasy VI a i VI b
  • 9.30 – klasy IV a i IV b
  • 10.00 - klasy III a i III b
  • 10.30 – klasy II a i II b
  • 11.00 – klasy I a i I b
  • 11.30 – klasy 0 a i 0 b

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Na uczniów będą oczekiwali dyrektorzy i wychowawcy.

1 września 2020 r. rodzic może towarzyszyć wyłącznie dziecku z klasy 0 i I
Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku towarzyszy jeden rodzic/opiekun.
Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz do zachowania dystansu społecznego. Rodzice/Opiekunowie, w razie deszczu, będą czekać na dzieci przed budynkiem szkoły.

Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci ( rodzice/opiekunowie)  zdrowe, bez objawów chorobowych ( kaszel, gorączka) sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.

Z poważaniem
Magdalena Domańska.- dyrektor