KOMUNIKAT

 

            W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, dyrektor apeluje do Rodziców, aby ograniczyć BEZPOŚREDNIE załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami, nauczycielami i sekretariatem szkoły 18 263 16 00 lub za pomocą poczty elektronicznej: splesnica@bukowinatatrzanska.edu.pl .

Decyzja o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich służy bezpieczeństwu i ochronie zdrowia wszystkich pracowników szkoły i uczniów, a przede wszystkim ma na celu zapobieganie epidemii.

                                                           Z poważaniem, Magdalena Domańska- dyrektor szkoły.

 

Leśnica, dn. 29.08.2020 r.