Czytam bo..........

Czytam bo…
W miesiącu październiku odbyły się lekcje biblioteczne w klasach IV- V. Tematem przewodnim zajęć było czytanie. Uczniowie podczas lekcji, wspólnie z wychowawcami, próbowali odpowiedzieć na pytanie dotyczące zalet płynących z czytania. Dzieci zaskakiwały ciekawymi propozycjami, podkreślając rolę czytania w ich życiu. Efektem przeprowadzonych zajęć był plakat, na którym umieszczono zbiór korzyści płynących z czytania oraz przypomnienie, że czytanie pomaga w nauce, rozwija wyobraźnię, daje radość , ćwiczy ortografię, umożliwia przeżywanie różnych przygód, w świecie, do którego możemy się przenieść jeśli tylko chcemy.
Bibliotekarz zachęcił do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, który poszerzył się o nowości zakupione w ramach realizacji NPRCz, a także do udziału w różnych konkursach i projektach edukacyjnych propagujących czytanie.
Lekcje realizowane są w ramach Szkolnego Programu Wspierania Rozwoju Czytelnictwa.
#NPCz2.0

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Nnauki