Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący - Wojciech Skiba

Zastępca - Dawid Makuch

Sekretarz - Klaudia Mąka

Skarbnik - Paulina Szczepaniec

Opiekun SU - p. Beata Cyrwus