Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący - Julia Gał

Zastępca - Wiktoria Gąsienica-Groń

Członek - Nikola Gał

Skarbnik - Mateusz Budz

Opiekun SU - p. Anna Bartoszek