Rada Pedagogiczna 2022/2023

  • DYREKTOR mgr Radosław Fiedler - pedagog
  • Wicedyrektor mgr Aneta Haręza - matematyka, informatyka
  • mgr Anna Bartoszek - świetlica, wychowanie fizyczne
  • mgr Anna Blak - j. angielski
  • mgr Halina Bochnak - ed. wczesnoszk.
  • mgr Elżbieta Budz - j. polski 
  • mgr Beata Cyrwus - wych. fiz.
  • mgr Magdalena Domańska - geografia, WOS
  • mgr Magdalena Długopolska - pedagog
  • mgr inż. Elżbieta Florczyk - matematyka, fizyka, EDB, 
  • mgr Krystyna Gawlik - religia
  • mgr Agnieszka Jasińska - ed.wczesnoszk.
  • mgr Krystyna Jaskierska - matematyka, przyroda
  • ks. mgr Jerzy Nawłoka - religia
  • mgr Barbara Kałafut - ed. wczesnoszkolna
  • mgr Joanna Klepacz - psycholog
  • mgr Lucyna Kopińska - zajęcia rewalidacyjne
  • mgr Maria Kukuczka - j. polski
  • mgr Justyna Kwak - j. niemiecki, doradztwo zawodowe, logopedia
  • mgr Agnieszka Fatla - chemia
  • mgr Piotr Łaś - wych. fizyczne
  • mgr Maria Łukasz - ed. wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
  • mgr Małgorzata Mszanik - ed. wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
  • mgr Judyta Ptak - ed. wczesnoszkolna
  • mgr Renata Sproch - j.polski
  • mgr Małgorzata Wacław-Antosz - biologia, przyroda, technika
  • mgr Katarzyna Walas - j.angielski
  • mgr Agnieszka Wróbel - ed. wczesnoszkolna
  • mgr Mariola Ziemianek - historia, biblioteka
  • mgr Maria Zoń - ed.wczesnoszk.