Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego "Najpiękniejsza kartka świąteczna"

Podczas Koncertu kolęd nastąpiło również wręczenie nagród za udział w gminnym konkursie świątecznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową w Czarnej Górze.