„KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość. Nie wyrzucaj ich do kosza. Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom. Zachęcamy wszystkich uczniów, rodzicówdo włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Akcja trwa przez cały rok, albo i dłużej….

Co zrobić? Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.

Zebrane znaczki przekazujemy p. Katechetce. Możecie spełnić dobry uczynek nie koniecznie wyjeżdżając na misje !!!

red. (K.G.)