Podsumowanie konkursu "Omnibus"

W dniu 14 czerwca 2022 r. na uroczystej akademii dyrektor wraz
z koordynatorem, w obecności partnerów szkoły, ogłosił wyniki finału Szkolnego Konkursu Omnibus. Partnerów reprezentowała, w imieniu Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, Kierownik GZO Pani Zofia Kuczyńska, proboszcza Parafii pw. św. Jacka w Groniu - Leśnicy reprezentował ksiądz Lesław Kaczmarczyk. Obecni byli przedstawiciele OSP Leśnica- Groń: Pan Marian Gacek, Pan Edward Pająk oraz Józef Waluś. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: przedstawiciel Ośrodka Zdrowia - Pani Maria Zapała, przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Bożena Furczoń oraz rodzice nagrodzonych uczniów.
Finałowej uroczystości towarzyszyła prezentacja prac uczniów
z poszczególnych tematów. Partnerzy szkoły, goście i społeczność uczniowska mogła jeszcze raz podziwiać wytwory ich pracy.
W roku szkolnym 2021/2022, w II okresie, przeprowadzono zgodnie
z regulaminem, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, Szkolny Konkurs Omnibus. Obejmował on 5 głównych tematów:
Polscy Sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022.
Najpiękniejsza Palma Wielkanocna.
Strój ekologiczny.
Państwowa Straż Pożarna za 20 lat.
Reklama mojej szkoły.
Ponadto, w ramach tego konkursu przeprowadzono konkursy dodatkowe. Były to:
dla klas 0-3 znalezienie 10 różnic na obrazku, krzyżówka oraz owoc lub warzywo, które lubisz i jego wpływ na zdrowie człowieka,
dla klas 4-8 książka, którą poleciłbyś koleżance lub koledze wraz
z uzasadnieniem oraz owoc lub warzywo, które lubisz i jego wpływ na zdrowie człowieka.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów:
kl. 0 a – 21 uczniów kl. III b – 5 uczniów
kl. 0 b – 12 uczniów kl. IV a – 8 uczniów
kl. I a – 12 uczniów kl. IV b – 5 uczniów
kl. I b – 9 uczniów kl. V a – 2 uczniów
kl. II a – 13 uczniów kl. V b – 1 uczeń
kl. II b – 11 uczniów kl. VI a – 3 uczniów
kl. III a – 10 uczniów kl. VII b – 4 uczniów
kl. VIII b – 2 uczniów
Razem: 118 uczniów.

Po każdym zrealizowanym, głównym temacie konkursu, uroczyście,
w obecności dyrektora szkoły i całej społeczności szkolnej, ogłaszano wyniki
i nagradzano uczniów. Na szkolnej gazetce prezentowano ich prace.
W ramach Szkolnego Konkursu Omnibus zrealizowano wszystkie cele ujęte w regulaminie.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice jeszcze raz gratulują wszystkim, którzy podjęli się zadań w ramach konkursu i zachęcają całą społeczność szkolną do udziału w III edycji, w kolejnym roku szkolnym.

 

red. (M.D)