Betlejemskie Światło Pokoju 2022 r.

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 - "Światło dla ciebie"
Sztafeta trwa - przekazanie BSP mieszkańcom Leśnicy Gronia