Pasowanie przedszkolaków na „ Małego czytelnika biblioteki szkolnej”

W dniach 5 i 10 .01. 2024 r. odbyło się włączenie najmłodszych uczniów SP w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Na wstępie bibliotekarka wyjaśniła przedszkolakom co znaczy być czytelnikiem i na czym polega „pasowanie”, a także różnicę między zakupieniem książki, a jej wypożyczeniem. Następnie zaprezentowała książki dla małego czytelnika, które znajdują się w ofercie szkolnej biblioteki: nowe, pięknie wydane o najrozmaitszej tematyce, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W dalszej części odbyło się „ pasowanie”, po którym dzieci mogły pierwszy raz wybrać i wypożyczyć jedną lub więcej książek. Bibliotekarz ustalił z przyszłymi czytelnikami i ich wychowawcą zasady wypożyczania książek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające włączenie ich w poczet czytelników. Dzieci były zachwycone i stwierdziły: „Było odlotowo!”.
Bibliotekarz pokłada wielkie nadzieje, iż pozyska wielu czytelników i wielbicieli biblioteki szkolnej.
Książki i dyplomy zostały zakupione w ramach realizacji NPRCz 2.0, dofinansowane ze środków finansowych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.