Promocja czytelnictwa - Sztuka kaligrafii

Promocja czytelnictwa - Sztuka kaligrafii

W dniu 17 i 18 stycznia odbyły się w klasach siódmych lekcje biblioteczne poświęcone promocji czytelnictwa oraz sztuce kaligrafii.

W klasie VII a zajęcia rozpoczęły się od przeczytania fragmentu książki Grzegorza Kaspedke „ 45 puknięć w głowę”. Następnie bibliotekarz przedstawił uczniom plan realizacji NPRCz.20, omówił propozycję projektu edukacyjnego, w którym będą uczestniczyć. W kolejnej części zajęć uczniowie wybrali książki przeznaczone do realizacji projektu. Siódmoklasiści chętnie zapoznali się z ofertą i wybrali pozycje dla siebie.

W dalszej części spotkania nauczyciel polonista wyjaśnił, na czym polega sztuka kaligrafii. Zaproponował uczniom napisanie krótkiego aforyzmu. Podczas gdy uczniowie przepisywali tekst, nauczyciele czytali fragmenty książki pt: „ Za duży na bajki” autorstwa Agnieszki Dąbrowskiej.

W klasie VIIb spotkanie rozpoczęło się od omówienia nowości , które znalazły się w zasobach biblioteki, a także prezentacji czytników ebooka, który został zakupiony i wzbogacił wyposażenie biblioteki szkolnej.

Następnie zgodnie z tematem zajęć bibliotekarz opowiedział, czym jest sztuka kaligrafii i po wspólnym wyborze z wychowawcą klasy, uczniowie napisali w piękny sposób sentencje o miłości. Bibliotekarz przeczytał również fragment książki Agnieszki Dąbrowskiej.Efektem końcowym lekcji bibliotecznej były prace uczniów, które znajdą się na gazetce, aby „nacieszyć oko” piękną sztuką pisania. A co najważniejsze, to .... ilość wypożyczonych książek, która daje nadzieję, że rozpaliła się iskierka i grono czytelników w naszej szkole znacznie się powiększy .

-------------------------------------------------------------------------

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji NPRCz 2.0 na lata 2021-2025