"Święta w ruch - 11 listopada"

Od początku listopada w oddziale przedszkolnym 0"b" realizowana była I część innowacji pedagogicznej " Święta w ruch - 11 listopada". Innowacja oparta jest na metodzie nauczania Doroty Dziamskiej EDUKACJA PRZEZ RUCH. W czasie zajęć dzieci tworzyły własne karty pracy, wykorzystując naturalną potrzebę ruchu. Ruch odbywa się przy rytmicznej muzyce. Efektem ruchu dziecka jest jego praca, bardzo często wykończona origami płaskim z koła. Dzieci uczestnicząc w zajęciach wzbogacają słownictwo, doskonalą liczenie, orientację w przestrzeni i na kartce papieru oraz sprawność grafomotoryczną. Dużą zaletą metody jest również praca w grupie i nabywanie umiejętności współpracy. W I części zrealizowano następujące tematy:

1. Polska - nasz kraj

2. Najbardziej polskie drzewo - wierzba

3. Kolczatek - wszystko o jeżach

4. Orzeł biały

5. Flaga Polski

Każdego dnia zadania były trudniejsze i wymagały większej precyzji. Dzieciom podobał się taki sposób pracy i wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Kolejna część innowacji odbędzie się w grudniu i będzie dotyczyć świąt Bożego Narodzenia. 

 

red. (A.W)