Innowacja - święta w ruch

W roku szkolnym 2021/22 w oddziale przedszkolnym 0 b realizowana będzie innowacja "Święta w ruch" zajęcia metodą "Edukacja przez ruch". Autorem innowacji jest Agnieszka Wróbel.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, w trzech, tygodniowych blokach tematycznych. Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przewidziano realizację 3 bloków tematycznych:

  1. 11 listopada (Mój kraj; Najbardziej polskie drzewo; Kto mieszka pod wierzbą?;Orzeł biały; Flaga Polski)

  2. Zimowy, świąteczny czas (Święty Mikołaj; Pomocnik Mikołaja; Choinka; Szopka; Święta Rodzina)

  3. Wiosenne radości(Ogród; Rzeka; Przez szuwary żaby idą; Łąka, Biedronki)

Edukacja przez ruch (EPR) to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury aktywizując zmysły, wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, aby w ten sposób przygotować ciało jak i umysł do procesu uczenia się.

 

red. (A. W)